Thôn Do Nhân Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh kết thúc cách ly y tế

09:38 01/03/2021 | Đã xem 78

Sáng ngày 28/02/2021, UBND xã Tiền phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội tổ chức công bố Quyết định kết thúc cách ly y tế thôn Do Nhân Hạ, xã Tiền phong. Với sự có mặt đông đủ của các cấp lãnh đạo xã, thôn, các ban, ngành, đoàn thể xã, cán bộ thôn. Sau khi lãnh đạo UBND xã công bố Quyết định kết thúc cách ly y tế thôn Do Nhân Hạ, nhân dân trong thôn vui mừng, phấn khởi sau 14 ngày phải cách ly y tế. Bà con trong thôn tiếp tục nhắc nhở nhau thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế).

Description: E:\4.jpg

Lễ công bố Quyết định kết thúc cách ly y tế thôn Do Nhân Hạ, xã Tiền phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội