Công tác niêm yết danh sách cử tri bầu cử HĐND các cấp

14:36 13/04/2021 | Đã xem 29

Công tác niêm yết danh sách cử tri tham gia  bầu cử HĐND các cấp xã Tiền Phong đã được hoàn thành,