Tổng kết công tác Đảng bộ xã Tiền Phong năm 2020

17:00 12/01/2021 | Đã xem 46

Ngày 12/01/2021, Đảng bộ xã Tiền Phong long trong trọng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2021, tổng kết thực hiện đề án 21 của Thanh ủy Hà Nội và triển khai phương hướng lãnh đạo năm 2021.