Lời kêu gọi ủng hộ quỹ Vacxin phòng, chống dịch Covid- 19

Lời kêu gọi ủng hộ quỹ Vacxin phòng, chống dịch Covid- 19

Lời kêu gọi ủng hộ quỹ Vacxin phòng, chống dịch Covid- 19

Lời kêu gọi ủng hộ quỹ Vacxin phòng, chống dịch Covid- 19

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ATTP trong năm 2021

HNP - Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 383/BC-UBND, kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới năm 2020.

Hà Nội: Bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch 2021 tại 3 địa điểm

HNP - Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5855/UBND-KGVX về việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ATTP trong năm 2021

HNP - Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 383/BC-UBND, kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới năm 2020.

Hà Nội rà soát kiện toàn BCH công tác phòng, chống dịch Covid-19 các cấp

HNP - Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5844/UBND-KGVX về thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 64-TB/TU ngày 14/12/2020.