Nhất định vượt qua đại dịch Covid-19!

Xem với cỡ chữ 

03:22 11/08/2021 | Đã xem 285

Thực hiện chỉ thị 17 ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc thực hiện dãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội phòng chống đại dịch Covid-19 và thực hiện kế hoạch của UBND huyện Thường Tín. UBND xã Nguyễn Trãi đã kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dãn cách xã hội trên địa bàn xã Nguyễn Trãi theo kế hoạch của UBND huyện Thường tín, đã thành lập Ban chỉ huy (BCH) đồng thời thành lập các chốt kiểm soát thực hiện dãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, đã hoạt động ngay.

BCĐ, BCH phòng chống dịch xã đã tổ chức tốt các kênh tuyên truyền kịp thời đến toàn thể nhân dân biết rõ, thấu triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện dãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội để phòng chống hiệu quả đại dịch Covid-19. Tuyên truyền vận động nhân dân luôn thực hiện tốt thông điệp 5k và chủ động tham gia tiêm chủng vắc xin theo quy định để phòng chống thành công đại dịch Covid-19.

Ngay từ ngày đầu đến nay BCH và các chốt kiểm soát đã hoạt động tích cực, ngăn chặn ngay được việc ra ngoài đi lại, tiếp xúc của nhân dân nếu không phải là cần thiết theo quy định của chỉ thị 17.

Được nhân dân ý thức đồng thuận thực hiện  nên việc thực hiện dãn cách xã hội trên địa bàn xã Nguyễn Trãi có hiệu quả ngày càng cao, tin tưởng đại dịch Covid-19 nhanh chóng bị đẩy lùi.

                                                                                    TVH